Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Hakkımızda

(SosyalTohumlama) Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı’nın bir projesi olan Birleşik Akıl Ağı kapsamında genele açık (public open) bir sitedir.

 

(SosyalTohumlama) dışındaki siteler www.BirlesikAkilAgi.com ve www.soundpredict.com adlarını taşımakta olup, proje geliştikçe yeni web ortamları eklenebilecektir.

Sosyal Tohumlama Nedir ?

Bir “sosyal tohum”, yaşam alanlarımızın (eğitim, aile, iş, eğlence, öğrenme, ibadet, inanç, gönüllülük ve benzer) bir veya daha çoğunda, tek kişilerce dahi ortaya atılıp uygulanarak küçük ölçekli olumlu farklar yaratabilen; ama bir araya geldiğinde daha gözlenebilir bir dönüşüme yol açabilecek “davranış(lar)”dır. Dönüşüm kimi zaman tek bir tohumla gerçekleşebilirken, daha karmaşık dönüşümler ancak birden fazla tohumun sosyal ortama atılmasıyla gerçekleşebilir.

Bir Sosyal Tohum’un dönüştürücülüğü açısından değeri iki faktöre bağlıdır: Sosyal Tohum fikrinin ön şartları ve Tohum’un doğurganlığı.

Buna göre her tohum, dönüştürücülük açısından eşit değere sahip değildir. Ön şartları ne kadar az ve ne kadar doğurgansa tohum o kadar değerli sayılmalıdır. Aynen yeşermesi için birçok koşulun var olmasını gerektiren bitkiler ile, hemen her toprakta yeşerebilen bitki tohumlarının farklı olması gibi.

Şöyle bir örnek tohum kavramını daha iyi açıklayabilir: “Sorunları sorulara çevirerek çözülebilirliklerini artırmak”

Alışılmış sorun çözme uğraşı hemen daima doğrudan çözüm arayışıyla başlar. Bu tamamen yanlış da değildir; çünkü ilk göz atılması gereken yer, evvelce çözülmüş sorunlara ait zihinlerdeki depodur. Ama zaman zaman geçmiştekine benzer bir çözümün -birkaç koşulun farklı olması nedeniyle- işe yaramadığı herkesçe de denenmiştir.

İşte bu gibi durumlarda soruna çözüm arayarak değil, sorun’un daha iyi tanımlanmasına -böylece de küçük farklılıkların bile ortaya çıkmasına- yardımcı olmak üzere “cevapları daha basit olabilecek” sorular üretilir.

Tohumlama Fikri Üretim Süreçleri Nelerdir ?

Tohum fikirlerinin bir kaynağı mevcut kültür içinde zaten kullanmakta olduklarımızdır. Hatta kültür sözcüğünün kökeninden de (Latince toprakta büyütmek, yetiştirmek) anlaşılabileceği gibi, kültür bir anlamda tohum demektir. Fakat çağlar boyunca süregelen etkileşimler nedeniyle mevcut kültür içindeki tohumlar karışık, ayırt edilemez hale gelmiş olabilir.

Bir diğer kaynak, bu web sitesi ile erişilecek kişilerin üretebilecekleri tohum fikirleridir.

Üçüncü kaynak ise, bir grup gönüllünün oluşturduğu Birleşik Akıl Ağı® tarafından bugüne kadar üretilmiş olan tohum fikirleri olup, yeni üretilebilecek olanlar için örnek amacını taşımaktadır.

Bu örneklere göz attıktan ve Sosyal Tohum kavramının felsefesini içselleştirdikten sonra tohum fikri üretmek isteyenler, iletişim bilgilerimizi kullanarak -herhangi bir mecra üzerinden- tohum fikri önerilerini ve o tohumdan ne gibi beklentiler olabileceğini iletebilirler.

Zaman zaman, üzerinde tohum fikri üretilmesi beklenen başlıklar sitede yayımlanarak, bu alanda öneri üretmek isteyenlere duyurulur.

Toplumdaki her tür niyete açık olduğu için hoş görülebilecek nedenle bu öneriler bir kurulca gözden geçirilmekte ve site amaçlarına aykırı öğeler içermeyenler yayımlanmaktadır.

Siteye tevdi edilen tüm tohum fikirleri üzerinde her türlü edit işlemi yapılabilir ve fikir sahipleri bu konuda bir hak iddia edemezler.

Toplumsal sorunların büyük çoğunluğunun ortak bir bileşeni, toplumdaki çeşitli yaşam kesitlerine karşılık gelen kültürlerin sorunlu alanlarıdır. Bu alanlar birer sorun üreteci gibidirler ve talimat (yasa vb.) ile değişemez. Kullanılabilecek başlıca yöntem, o alana uygun tohumların atılıp, o sorunlu alanı dönüştürmesi için çaba harcamaktır.

Buna göre, sosyal tohum, toplumsal yaşamın tüm kesitlerini kapsamaktadır. Örnekler incelendiğinde bu daha da açık şekilde görülecektir.

Bunun için bir sınırlama yoktur. Kişiler ve kurumlar tohum fikirleri önerebilirler.

Sosyal Tohumlama, bir Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı projesi olan Birleşik Akıl Ağı®’nın alt-projesidir. Tohum fikri önerilerinin seçilmesi bu nedenle anılan vakfın Yönetim Kurulu ya da ona niyabeten görev yapacak bir kurulca yerine getirilir.