Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Tohum Uygulama Araçları

Değerli üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz, Sosyal Tohumlama’nın gelişimi ve daha fazla yaygınlaşması amacıyla Tohum Uygulama Araçları konusundaki önerilerinizi info@sosyaltohumlama.com adresine mail atabilirsiniz.

İletişim Grubu

Bir tohum fikrini uygulamayı üstlenenlerin, aralarında çeşitli amaçlarla (geri-dönüş bilgisi vermek, akıl danışmak, uyarmak vd.) iletişim grupları oluşturmaları (WhatsApp, Facebook, GoogleGroup gibi).

Varyant Grup

Genetik / davranışsal bir varyant grup oluşturmak.

Ergen Gençlere Yönelmek

Çünkü, etkilenmeye en açık kesimlerin başlıca özelliği “kimlik inşa süreçlerine katkı”dır

“Sen de Dene” Çağrısı

Her sorun için özel tasarımlı, “hadi sen de dene, çözdüğün her sorun hayat kolaylaştıracak” kampanyası düzenlenmesi.

Tohum Fikri İste

TV kanallarında TOHUM konusu işlenip, izleyicilerden tohum fikri yollamaları istenmesi.

Seçme Ders Öner

Özel kolej ve üniversitelere bu konuda (kavram dağarcığı zenginliğinin başarı ile ilişkisi) konferans ya da seçmeli ders içeriği hazırlanıp önerilmesi.

Sadece Siyasete Bağlanmış Ümitler

Sadece siyasete bağlanmış ümitler yoluyla sorunların çözülemeyeceği; ancak toplumda kısmi dönüşümlere yol açabilecek tohumların köklü çözümler oluşturacağı yolunda etkili olunması için:

(a) Kısa vadede de sonuç verebilecek bazı tohumlar seçerek uygulanmasını ve sonuçlarının tanıtılmasını sağlamak,
(b) Replik üret: Çok kısa (max 1 dak) filmler için senaryo replikleri üretmek için BAA içinde fikir üretmek,
(c) Reklamlı filmlere sponsor: Kısa filmler içine reklam da konulabilecek ve giderlerin bir bölümünü proje sponsorlarının üstleneceğini ileten çağrı yapılması.
(ç) Çocuk ve Torunlara öğretilerle (hepimiz),
(d) Kişiye özel çağrılar: İlgili sorun alanı için kanaat önderi kişilere kişiye özel çağrı yapılması,
(e) Hutbeler: D.İ.B’na, tohum fikirlerinin hutbelerde kullanmaları önerisi.

Para Babası

“Ronaldo’nun Beşiktaşa transferi için 10 milyon euro verebileceğini” söyleyen iş insanına benzer birkaç kişinin aranıp bulunması.

Mizah Üretimi İste

Mizah sanatçılarından, çeşitli tohum fikirleri çevresinde mizah unsurları üretmelerini istemek için:
(a) Mizah sanatçıları ile görüşmek; görüşmede örnek verebilmek için birkaç örnek üretmek,
(b) Zaytung: Bu konuyu Zaytung’un gündemine taşıyabilecek fikir üretmek,
(c) Kim kimi tanır? BAA paydaşlarının sanatçılarla ilişkilerini sormak (kim kimlere erişebilir, naz geçirebilir?)

Herkes 1 Kişi Bilir

Herkesin, tohum konusunu etki alanındakilere uygulayabilecek en az bir idealist tanıdığı (öğretmen, bürokrat, akademisyen, siyasetçi, iş insanı vb.) vardır.

Prestijli Bir Mekanda Yemek

(12) Prestijli bir mekanda yemek düzenlenip, önemli figürlere tohum uygulanan konunun anlatılması.

Engel kaldırıcılar

Kamu yöneticilerinden, kamu görevlilerinin STK’lar ile ortak çalışmaları önündeki -mevzuatta olmayan ama fiilen var olan- engelleri kaldırmalarının istenmesi.

Olmayan Alternatifler

Tohum kavramı karşısındaki en büyük engel “başka çözüm alternatifleri” olduğu varsayımıdır. Buna göre, “tohumun en etkili çözüm aracı olduğunu açıklayan bir belge”nin iletişiminin yapılması. Bkz. “Tohum Niçin Şart?”

QUORA’ya Sor

Yeni, “tohum uygulama aracı” fikirlerinin neler olabileceği (genel olarak ya da belirli bir sorun bazında) Quora’ya soru sormak (https://www.quora.com/)

Genç Emekliler

Genç emekliler içinden Tohum Ekiciler aramak ve bunlara bir miktar ücret verecek sponsorlar bulmak.

Herkesle İşbirliği İmkanı Var

Amaçları tohum uygulaması ile örtüşebilecek STK ve ticari kurumlar ile işbirliği imkanları aramak (örneğin kurum kültürünü ıslah etmek isteyen bir şirket veya erozyonu önlemek isteyen TEMA ya da kalite bilincini yaymak olan KALDER veya yüksek katma değerli ihracat bilincini yaymak isteyen TİM için birer not hazırlayarak)

Dayanışma Yaşamın Temelidir

Tohum kavramının temeli, bir amacı gerçekleştirmek için “mevcut gücün daha etkili kullanımını sağlamak” olduğuna göre, bunlardan birisi de DAYANIŞMA’dır. Dayanışma Araçları Rehberi’nde sıralanan araçlar güç elde etmeye ve/ya mevcut gücün etkililiğini artırmaya yarar.

Semboller

Bir soruna uygulanan bir tohumu sembolize ederek, o çözümün yaygınlaşmasına yardımcı olacak:
(a) Bir rozet, kravat, eşarp, kasket, araca yapıştırılan sticker vbg stilize bir obje geliştirilmesi (örn. “xxx kravatını takanlar xxx ilkesine uymayı taahhüt etmiştir”, “SÖZ stickerini aracına yapıştıranlar 5 trafik kuralına uymayı taahhüt etmiştir” gibi)
(b) Bir özlü söz veya slogan ((a) şıkkındaki obje ile bağlantılı olabilir)

Etkileri Açıkla

Bir soruna uygulanacak tohumun yol açabileceği olumlu ya da olumsuz etkileri ıaçıklamak (örneğin, Onur Sistemine göre gözetimsiz sınavın eğitsel bir tohum değil, özgüvenli insan yetiştirme yolu olduğunun açıklanması gibi)

Dönüştürücü İcat Et

Kısır döngülerin olumsuzdan olumluya dönüşmesini sağlamak (tıklayın)

İletişim İçin

Sorun için öngörülen çözüm tohumunun iletişimi için:
(a) Mizah
(b) Makale
(c) Kitap (hikaye, roman, belgesel vb)
(ç) Broşür vb
(d) TV, radyo programı
(e) Sosyal medya
(f) Kamu spotları haline getirip yayımlatmak
(g) Artırılmış gerçeklik (augmented reality) kullanımı
(ğ) Saklı içerik
(h) Yararlı süzgeç kavramlar (Tohum No 400, örneğin “bilimsel kuşku” ) hakkında çocuk kitapları yazdırılıp bedava dağıtılması
(ı) PodCast mecrasından yararlanmak

Yanlış Etki Tepkidir

Yanlış düşünülmüş bir etkinin tam aksi tepki yarattığının gösterilmesi

Temellere Dön (Back-To-Basics)

Bir öğretinin ayrıntılarına inildikçe karmaşıklığın ve uzlaşmazlıkların artıp, temel ilkelerine dönüldükçe anlamanın ve uzlaşmanın kolaylaşması

Karşıtlıkları Aşabilen Pratikler İcat Et

(a) Toplumumuz çeşitli akslar (Türk-Kürt, Laik-Dindar vd) boyunca ayrıştığı için, her birinin kendine özgü söylem ve sembolleri oluştu.
Ama öyle söylem ve/ya semboller bulunabilir ki, karşıt kesimler birlikte sahip çıkabilirler. Bunun için anahtar, bir kesimin söylemleri içinden bir kavram diğeri tarafından alınıp, o kesimin itiraz edemeyip desteklemek zorunda kalacağı bir söylem üretilebilir.
Örneğin, laik kesimin ortaya atabileceği ¨din güzel ahlaktır¨, ¨doğru içtihat iki, yanlış içtihat bir sevap getirir¨, ¨iman amele bağlıdır¨gibi (bkz. http://wp.me/p2t6mi-1Y2)
(b) Kısır döngü haline gelmiş çevrimler içine, döngüyü tersine çevirebilecek kavramlar eklemek (bkz. http://wp.me/s2t6mi-3766)

Genişletme (Yaygınlaştırma, Difüzyon) Araçları

(a) (Küçük bir e-bf tasrlanacak)
(b) Tozlayıcı (polinator) kişiler yoluyla tohumu yaymak
(c) “Bozulma ve Düzelme’nin Çığ Etkisi”nden yararlanmak amacıyla:
(d) Sorun Kimyası yoluyla kendiliğinden çoğalan sorunların, çoğalmış sorunların birisinde sağlanabilecek bir iyileşmenin diğer girdi olduğu sorunlarda da zincirleme olumlu etkiler yaratacağı hipotezinin kullanılması ve bu hipotez üzerinde çalışılarak olabilirliğinin araştırılması.

Utandırma Yoluyla Caydırma Araçları

Utandırılmaya konu davranışın bizzat utandırmayı yapacak kişi(ler)ce taklit edilip, sonra da kendi kendilerini eleştirmelerini sağlamak (kızım sana söylüyorum..)

Tohum İçin Bireyin Çaba Harcaması İle Motivasyonu Arasında İlişki Oluşturmak

Utandırılmaya konu davranışın bizzat utandırmayı yapacak kişi(ler)ce taklit edilip, sonra da kendi kendilerini eleştirmelerini sağlamak (kızım sana söylüyorum..)