Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

‘Tohum’ bir kişide kalıcı davranış değişikliğine yol açabilen bir fikirdir. Sizce, eğitim ortamında gözlenebilir ve de yaygınlaşan olumlu etki yaratabilir bir tohum fikri ne olabilir? (Lütfen info@sosyaltohumlama.com adresine bir E-posta ile iletiniz ya da doğrudan http://bit.ly/3bfvKuG adresine girip bizzat yazınız)

Sosyal Tohumlama'nın Amacı Nedir ?

Birbirinden farklı olarak algılanan fakat birbiri ile etkileşim halinde olan toplumsal sorunların çözümü için farklı bakış açılarının ortaklaştırılması kritik bir öneme sahiptir.

Domino etkisi yaratan toplumsal sorunların çözümü için gerekli Sorun Çözme Kabiliyetinin geliştirilmesi, toplumun en önemli ihtiyacıdır. Bu ortaklaşma farklı bakış açılarının birleştirilmesi ile sağlanabilir.

Sosyal Tohumlama, üretilebilecek çözüm önerilerinin hayata nasıl geçirilebileceği yolunda etkili bir araç ortaya koyuyor.

Amaç, kendini güçsüz ve edilgen sayan; her şeyin ancak devletçe yapılabileceğini düşünen  onbinlerce yurttaşın, kendi çevrelerinde -giderek genişleyebilecek- değişimler yaratarak toplumu dönüştürmeleridir.

Topluluk Grupları

Daha fazla yükle

Geleceğe Işık Tutun !

Bugünü ve geleceği daha yaşanılır kılmak için fikrinizi Sosyal Tohumlama ile duyurun geleceğe ışık tutun. Nasıl mı  ?

Bir sorun üzerine düşündüğünüz tohum fikrinizi onay süreci sonrası forum üzerinden yayınlayarak etkileşime geçin ve geri bildirimler alın.

Topluluklar tarafından değerlendirilen fikrinizi geri bildirimler neticesinde revize ederek ikinci versiyonunu oluşturun ve kurulun değerlendirmesi için yayınlayın.

Kurul tarafından değerlendirilen fikriniz teorik ve uygulanabilirlik açısından yeterli bulunduğu takdirde eksik noktaların düzeltilerek son hali tüm kullanıcılara yayınlanır.

Teorik süreci tamamlanan çözüm yönteminizin pratikte uygulanabilmesi için yol haritası oluşturulur.